AutoRAI 1 t/m 11 apr. '09AutoRAI 1-11 April '09
 

c,mm,n 2.0 op AutoRAI 2009

Beleef de mobiliteit van morgen

De AutoRAI van 2009 is alweer voorbij. Elf dagen vol c,mm,n, in een schitterend paviljoen, een enthousiaste standbemanning én een geïnteresseerd publiek. We zijn heel trots.

Deze RAI-editie had als motto 'a brand new experience'. Bijzonder was dat de auto's niet meer per merk bij elkaar staan, maar dat ze verdeeld waren over de zes werelden: luxury & sportcars, family & travel, cabrio, green innovation's, city & compact en adventure. Dat biedt meer beleving én meer overzicht over de ontwikkelingen in een bepaald marktsegment.

In het c,mm,n-paviljoen ‘Auto in de Toekomst’ kon je in de wereld van 2020 stappen, en jouw duurzame mobiliteit in de nabije toekomst beleven en voelen en zien wat er dan mogelijk is. Centrale vragen waren: over welke informatie beschikt de mobilist in 2020? Hoe zijn onze keuzes wat betreft de wijze van vervoer geïntegreerd in het dagelijks handelen? Hoe beleeft iemand mobiliteit? En vooral: wat is daarin anders dan nu en waarom?

Wat te doen was in het c,mm,n-paviljoen:

  • Beleef de mobiliteit in de toekomst: elk half uur een 3D-animatie over de historie en toekomst van c,mm,n
  • Op speciale touch-screens kun je je (digitale) c,mm,n bouwen.
  • Natuurlijk staan de verschillende modellen van c,mm,n 2.0 klaar, om te bekijken en aan te raken.
  • Stap in de rij-simulator en ervaar hoe het is om in een c,mm,n door het verkeer te bewegen.
  • Bekijk in het nieuwe webplatform wat voor ideeën anderen hebben, en laat je eigen ideeën achter.
  • Speel met de 'digiquette' van Amsterdam en kijk naar de effecten van de verschillende vervoersmiddelen, waaronder c,mm,n.

wat is c,mm,n en hoe doe je mee

AutoWeek interviewt Sijas Akkerman

opening van het paviljoenFilms van het c,mm,n-paviljoen