mobiliteitsdienstenmobility services
 

diensten rondom mobiliteit

Was de auto vroeger een luxeproduct, nu heeft iedereen er wel één. Of twee. Of zelfs drie. De functie van de auto blijft verschuiven. Van luxebezit tot alledaags bezit tot gewoon een oplossing. In de toekomst vind je het bijvoorbeeld helemaal niet interessant of je een auto hébt, als er maar snelle en comfortabele transportmiddelen tot je beschikking staan voor jouw individuele mobiliteit.

Meer dan voorheen zullen er allerlei diensten rondom mobiliteit ontstaan. ICT-systemen die verschillende informatiebronnen combineren geven en mensen de mogelijkheid controle uit te oefenen op hun eigen mobiliteit. Men kan een mobiliteitscontract afsluiten, waarin vastgelegd is dat ze voor elke situatie het meest geschikte vervoersmiddel kunnen gebruiken, van gezinsc,mm,n en vouwfiets tot sportc,mm,n en trein. Het gebruik van verschillende typen vervoer achter elkaar is eenvoudig en afrekenen gebeurt automatisch. Door deze mogelijkheden zullen leasebedrijven zoals Athlon Car Lease in 2020 zijn veranderd in one-stop-shop mobility providers, die allerlei soorten mobiliteitsdiensten leveren aan een brede groep mobilisten.