digiquetteVirtual Amsterdam
 

Digiquette

In 2040 is Amsterdam één van de meest dynamische en schone metropolen in Europa. Het aantal inwoners van de metropoolregio is gestegen naar ruim 2,5 miljoen en de bebouwing binnen de stedelijke grenzen is toegenomen. De ruimte in de stad wordt slimmer gebruikt en energie wordt duurzaam opgewekt. Het leven in de stad is schoner, gezonder en leuker.

Een breed netwerk van bus, tram, trein, metro en vaarverbindingen zorgt voor een grote variatie aan vervoerskeuzes. Het openbaar vervoer en de (elektrische) fiets zijn snel, efficiënt en goedkoop en daarom het meest gebruikte vervoersmiddel in de binnenstad.

Door middel van de digiquette (een digitale maquette) is de dynamiek van Amsterdam in 2040 te zien. Zo kun je bijvoorbeeld ervaren wat de gevolgen zijn (in prijs en tijd) van de keuze om met je auto in plaats van het openbaar vervoer naar je werk te gaan. De digiquette werd voor het eerst gepresenteerd op de AutoRAI 2009.