wat is c,mm,nwhat is c,mm,n
 

wat is c,mm,n

C,mm,n is een open-source community voor duurzame individuele mobiliteit. Met de c,mm,nity wordt een nieuw soort auto en een nieuw mobiliteitsconcept ontwikkeld. C,mm,n biedt een oplossing voor mobiliteit in de toekomst. De c,mm,nity is een groeiende gemeenschap; momenteel zijn meer dan 800 mensen betrokken bij c,mm,n, waarvan circa 80 actief een bijdrage leveren.

 

nieuwste ontwikkelingen

Op dit moment wordt binnen de c,mm,nity hard gewerkt aan:

open source

Bij c,mm,n betekent open source 'open voor iedereen'. De blauwdruk van de c,mm,n auto en mobiliteitsconcepten zijn publiek beschikbaar onder een open source licentie. Zo kunnen we met de hele wereld meewerken aan de ontwikkeling van echte duurzame mobiliteit. Iedereen is welkom om het ontwerp te gebruiken en aan te passen. De enige voorwaarde is dat de afgeleide ontwerpen weer terugkeren naar de c,mm,nity. Samenwerking leidt immers tot de beste resultaten.

Net als bij andere open source producten, zoals software, kun je c,mm,n inzetten voor diensten rondom mobiliteit. Zo kun je c,mm,n gebruiken om je klanten een leaseauto, een huurauto of andere mobiliteitsdiensten te leveren.

anders ontwerpen

Bij het ontwerpen van een nieuwe generatie auto wordt doorgaans voortgeborduurd op al bestaande modellen. Dankzij verbeteringen ontstaat er zo een nieuwe auto die de vorige in alles overtreft: groter, krachtiger, veiliger en mooier.

C,mm,n maakt een einde aan deze manier van werken. Bij de ontwikkeling van c,mm,n is gedacht vanuit de samenleving van de toekomst en sluit aan bij de wensen van de mobilist uit 2020. In het mobiliteitsconcept van c,mm,n draait het dus niet om een auto van gisteren, maar om de mensen van morgen.

het ontstaan van c,mm,n

In 2005 heeft Stichting Natuur en Milieu de technische universiteiten van Nederland benaderd om een duurzaam mobiliteitsconcept voor het jaar 2020 te ontwikkelen. De TU Eindhoven, de TU Delft en de Universiteit van Twente hebben deze uitdaging aangenomen.

Vrijwel meteen heeft ook het bedrijfsleven, met Athlon Car Lease voorop, aangehaakt om een realistisch en vooruitstrevend concept te kunnen presenteren. Op de AutoRAI van 2007 werd de gezamenlijke visie op mobiliteit in de toekomst gepresenteerd. De presentatie van c,mm,n was zeker geen eindpunt, maar de start van een ontwikkeling. C,mm,n nodigde alle geïnteresseerden uit om bij te dragen aan de c,mm,nity. Zo is er snel een groep ontstaan die de nog steeds groeiende c,mm,nity vormden. Inmiddels zijn er al honderden mensen vanuit de c,mm,n-filosofie op enigerlei wijze bezig met our c,mm,n future.

toekomstvisie

Wie nadenkt over duurzaamheid, moet zich realiseren dat dit zich over een lange periode uitstrekt. Gedragsveranderingen hebben tijd nodig. Ook ontwikkeltrajecten en productieprocessen kunnen tientallen jaren duren. Sommige technologieën moeten misschien zelfs nog worden uitgevonden. Daarom heeft c,mm,n het jaar 2050 geprikt als streefmoment voor de duurzame samenleving. Omdat je met zo’n lange periode voor je gemakkelijk in de tijd verdwaalt en daardoor te weinig vorderingen maakt, richt c,mm,n zich op 2020. Een tussenfinish waar het wel degelijk belangrijk is dat je een goede prestatie neerzet op weg naar 2050.